Bc. Martin Bednařík

Diplomová práce

Monitoring dynamiky půdní vlhkosti v agroekosystému

Monitoring of soil moisture dynamics in agroecosystem
Anotace:
Cílem mé diplomové práce byl monitoring a analýza dynamiky objemové půdní vlhkosti (Θ) měřené gravimetrickou metodou pomocí Kopeckého fyzikálních válečků (KFV) a kapacitní metodou, za použití Theta Probe ML2x (FDR) a čidel CS616 (TDR). Měření proběhlo na výzkumných lokalitách spadajících do katastrálních území obcí Vícemilice a Polkovice. Na lokalitě Vícemilice jsem provedl 10 kampaní souběžného měření …více
Abstract:
The aim of my thesis was to monitor and analyse the dynamics of soil moisture (Θ) through the gravimetric method using Kopecky's physical rollers (KFV) and the capacitance method using Theta Probe ML2x (FDR) and CS616 (TDR) sensors. The measurement took place in the cadastral areas of the village Vícemelice and Polkovice. I conducted 10 parallel measurement campaigns of KFV and Theta Probe in Vícemilice …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Milan Fischer, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta