Jakub Martínek

Bakalářská práce

Projektová dokumentace pro realizaci malé provozní jednotky pivovaru

Project Documentation for Implementing a Brewery Small Operating Unit.
Anotace:
Tématem této bakalářské práce je vytvoření projektové dokumentace pro nově vystavěný objekt, který bude později využíván jako malá výrobní jednotka pivovaru s restauračním zařízením pro distribuci vyrobeného produktu. Technická zařízení v projektu jsou umístěna dle požadavků investora.
Abstract:
The topic of this bachelor's thesis is processed by project documentation for a newly built building, which will be used as a small production unit with a restaurant solution for the distribution of the manufactured product. The technical equipment in the project is located according to the requirements of the investor.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2020
  • Vedoucí: Roman Hrbáč
  • Oponent: Tomáš Mlčák

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava