Markéta HUSPEKOVÁ

Bakalářská práce

Analýza konceptu deprivatizace v teorii José Casanovy

Analysis of the concept deprivatisation in the theory of José Casanova
Anotace:
Cílem bakalářské práce je analyzovat koncept deprivatizace, tedy návrat náboženství do veřejné sféry, v pojetí jejího představitele José Casanovy. Výchozím textem práce se stal text Public Religion in the Modern World, ve kterém José Casanova analyzuje změny náboženského života, ke kterým došlo v průběhu osmdesátých let dvacátého století. Dále je záměrem práce vysvětlit, co je to takzvaná sekularizační …více
Abstract:
The main goal of the bachelor thesis is to analyze the concept of deprivatization - that is the return of religion into the public sphere, in approach of José Casanova. In the initial text called "The Public Religions in the Modern World" José Casanova analyses the changes of religious life that happened during the 1980s. At first it was necessary to clarify the term ?secularization paradigm? from …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jan Váně, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HUSPEKOVÁ, Markéta. Analýza konceptu deprivatizace v teorii José Casanovy. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Sociologie / Sociologie