Ing. Dominika Belovičová

Diplomová práce

Možnosti propojení sociálního státu a soukromého sektoru skrz Corporate Social Responsibility

Interconnection possibilities of welfare state and private sector trough Corporate Social Responsibility
Abstract:
Diploma thesis "Interconnection possibilities of welfare state and the private sector through Corporate social responsibility" deals with analysis of interfaces between these concepts and seeks the options of taking over the supply of the goods and services, that are generally associated with the welfare state policies and therefore provided by public sector, by private sector. The first part focuses …více
Abstract:
Diplomová práca „Možnosti propojení sociálního státu a soukromého sektoru skrz Corporate social responsibility“ sa zaoberá rozborom styčných plôch týchto konceptov a hľadá možnosti preberania zodpovednosti za poskytovanie tých statkov a služieb súkromným sektorom, ktoré boli doposiaľ spájané s politikami sociálneho štátu. Prvá časť práce sa zameriava na vymedzenie pojmov a teoretické východiská, a …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Růžena Lukášová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta