Magdalena Pellarová

Bakalářská práce

Vliv převodu lesního tvaru na společenstva saproxylických brouků (Coleoptera) na Hádecké planince (Drahanská vrchovina) pět let po provedení zásahu

Influence of the Conversion of Forest Shape on Saproxylic Beetles (Coleoptera) on Hádecká planinka (Drahanská vrchovina) Five Years after the Intervention
Anotace:
V rámci předložené bakalářské práce byl studován vliv převodu lesního tvaru na společenstva saproxylických brouků pět let po provedení zásahu na Hádecké planince. V této studii byl řešen především vliv snížení zápoje porostu a vertikální pozice pasti na studovanou bioindikační skupinu. Brouci byli zkoumáni metodou oknových pastí, které byly rozmístěny v porostech s různou intenzitou zásahu a na kontrolní …více
Abstract:
In the framework of the bachelor thesis the intervention on Hádecká planinka was studied. In this research the influence of reduction of the canopy closure and the vertical position of the trap on the studied bioindication group was studied. The beetles were studied by the window trap, which was installed in growth of varying intensity and in the control area where no intervention was made. The relationship …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Josef Kašák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta