Pavlína Laryszová

Master's thesis

Ekologicko-faunistická charakteristika vybraných čeledí motýlů (Lepidoptera) hornické krajiny (Důl Paskov)

Eco-faunistical characteristic of selected families of the butterflies (Lepidoptera) of the mining landscape (Paskov coal mine)
Anotácia:
Kromě obecné charakteristiky řádu Lepidoptera a představení modelových skupin motýlů (Lycaenidae, Nymphalidae, Pieridae, Papilionidae, Satyrinae) se práce zabývá hlavními faktory hornické krajiny, podmiňující existenci motýlích společenstev v takto drasticky těžbou narušeném prostředí. Tyto faktory jsou pro denní motýly nezbytnými a odráží se na jejich specifickém způsobu života, na schopnostech adaptace …viac
Abstract:
Besides the general characteristics of the řádu Lepidoptera and the performance model group of butterflies (Lycaenidae, Nymphalidae, Pieridae, Papilionadae, Satyrinae) the thesis deals with the main factors of the mining landscape as a subjekt of the butterflies existence in the drastically disturbed mining region. These are the essentials factors for day butterlies which reflex their specific way …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2012
  • Vedúci: Jiří Kupka
  • Oponent: Eva Lacková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava