Mgr. Jan Týče

Bakalářská práce

Uplatnění metody BARS při řízení lidských zdrojů

Application of the BARS Method in Human Resources Management
Anotace:
Předmětem této bakalářské práce je hodnocení pracovního výkonu pomocí metody BARS – Behaviourally Anchored Rating Scales. Teoretická část je věnována charakterizaci postavení BARS v rámci řízení lidských zdrojů, rozboru procesu jejího vytváření a porovnání této metody s jinými metodami hodnocení pracovního výkonu. V praktické části práce se zabýváme analýzou systému hodnocení ve vybraném podniku a …více
Abstract:
The subject of this thesis is application of performance assessment method BARS – Behaviourally Anchored Rating Scales. In the theoretical part it is dealt with performance assessment as a part of performance management. Then the process of creation of BARS is thoroughly described and the BARS is compared to other performance assessment methods. In the experimental part the performance assessment system …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Ing. Viktor Kulhavý, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta