Ing. Jan Janík

Master's thesis

Udržitelnost v logistice a dodavatelských řetězcích

Sustainability in logistics and supply chains
Anotácia:
Předložená diplomová práce má za cíl analyzovat logistický systém sledovaného podniku z hlediska udržitelnosti. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část přibližuje teoretické aspekty udržitelnosti, dodavatelských řetězců a logistiky včetně jejich součástí. Praktická část je zaměřena na specifikování úzkých míst v logistickém systému podniku Agroad, s.r.o., jejich analýzu …viac
Abstract:
The aim of the submitted thesis is to analyze a logistics system in an observed company in sustainability terms. The thesis is divided to theoretical and practical part. The theoretical part indicates theoretical aspects of sustainability, supply chains and logistics including their parts. The practical part is aimed at a specification of bottlenecks in the logistics system in the company Agroad s …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2016
  • Vedúci: doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta