Robert POLÁK

Bachelor's thesis

Zneužívání extáze v Jihočeském regionu a možnosti prevence

Práce je veřejnosti přístupná ve fakultní knihovně ZSF JU v úředních hodinách.

Abuse of ecstasy in South Bohemia region and possibilities of prevention
Anotácia:
Extáze, MDMA (3,4-methylendioxymetamfetamin) je syntetická, psychoaktivní látka, chemicky podobná stimulanciu metamfetaminu a halucinogenu meskalinu. MDMA uplatňuje svůj účinek především v mozku na neuronech, které používají ke komunikaci s jinými neurony serotonin. Serotoninový systém hraje významnou úlohu při regulaci nálady, agresivity, sexuální aktivity, spánku a citlivosti na bolest. Ve vysokých …viac
Abstract:
Ecstasy, MDMA (3,4-methylendioxymetamfetamin) is a synthetic, psychoactive substance, chemically similar to stimulant methamphetamine and hallucinogenic mescaline. MDMA is active primarily on neurons in the brain. For the communication with other neurons, neurons are using serotonin. Serotonin system plays a significant role in regulation of mood, aggressiveness, sleep and pain sensitivity. In high …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2007
Zverejniť od: 16. 5. 2007
Identifikátor: 7225

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2007
  • Vedúci: prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POLÁK, Robert. Zneužívání extáze v Jihočeském regionu a možnosti prevence. Č. Bud., 2007. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 16. 05. 2007

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 16. 5. 2007 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

University of South Bohemia in České Budějovice

Faculty of Health and Social Studies

Bachelor programme / odbor:
Biophysics / Applied Radiobiology and Toxicology

Práce na příbuzné téma