Bc. Vít Gabrhel

Master's thesis

Příspěvek k adaptaci Student Styles Questionnaire do českého kontextu

Student Styles Questionnaire in the Czech context: A pilot study
Abstract:
Tato práce je prvním pokusem o ověření psychometrických charakteristik psychodiagnostické metody Student Styles Questionnaire (SSQ) v českém kontextu. Data byla získána skrze dotazníkové šetření. V první studii tvořilo vzorek 520 středoškoláků (15-23 let; 36 % žen). Konfirmační faktorová analýza nepotvrdila předpokládanou faktorovou strukturu SSQ. Zároveň 3 škály metody z celkových 4 vykazovaly nízké …more
Abstract:
This paper is the first attempt to examine psychometric properties of the Student Styles Questionnaire (SSQ) for use in the Czech context. Data were obtained via survey. In the first study, sample consisted of 520 young people enrolled in a high school (15-23 years; 36% women). Confirmatory factor analysis didn’t reveal reasonably good support for factorial validity of the SSQ factor model. In addition …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2015
  • Supervisor: Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jan Širůček, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Master programme / field:
Psychology / Psychology

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.