Bc. Vít Gabrhel

Master's thesis

Příspěvek k adaptaci Student Styles Questionnaire do českého kontextu

Student Styles Questionnaire in the Czech context: A pilot study
Anotácia:
Tato práce je prvním pokusem o ověření psychometrických charakteristik psychodiagnostické metody Student Styles Questionnaire (SSQ) v českém kontextu. Data byla získána skrze dotazníkové šetření. V první studii tvořilo vzorek 520 středoškoláků (15-23 let; 36 % žen). Konfirmační faktorová analýza nepotvrdila předpokládanou faktorovou strukturu SSQ. Zároveň 3 škály metody z celkových 4 vykazovaly nízké …viac
Abstract:
This paper is the first attempt to examine psychometric properties of the Student Styles Questionnaire (SSQ) for use in the Czech context. Data were obtained via survey. In the first study, sample consisted of 520 young people enrolled in a high school (15-23 years; 36% women). Confirmatory factor analysis didn’t reveal reasonably good support for factorial validity of the SSQ factor model. In addition …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedúci: Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Širůček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Master programme / odbor:
Psychology / Psychology

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.