Theses 

Příspěvek k adaptaci Student Styles Questionnaire do českého kontextu – Bc. Vít Gabrhel

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Bc. Vít Gabrhel

Diplomová práce

Příspěvek k adaptaci Student Styles Questionnaire do českého kontextu

Student Styles Questionnaire in the Czech context: A pilot study

Anotace: Tato práce je prvním pokusem o ověření psychometrických charakteristik psychodiagnostické metody Student Styles Questionnaire (SSQ) v českém kontextu. Data byla získána skrze dotazníkové šetření. V první studii tvořilo vzorek 520 středoškoláků (15-23 let; 36 % žen). Konfirmační faktorová analýza nepotvrdila předpokládanou faktorovou strukturu SSQ. Zároveň 3 škály metody z celkových 4 vykazovaly nízké hodnoty vnitřní konzistence. Druhé studie, zaměřené na empirickou validitu SSQ, se zúčastnilo celkem 337 středoškoláků (16-22 let; 26 % žen). Ve srovnání s manuálem metody jen malá část výsledků indikovala empirickou validitu SSQ. Celkově vzato se v této práci nepodařilo najít dostatečnou podporu pro faktorovou a empirickou validitu SSQ v českém kontextu.

Abstract: This paper is the first attempt to examine psychometric properties of the Student Styles Questionnaire (SSQ) for use in the Czech context. Data were obtained via survey. In the first study, sample consisted of 520 young people enrolled in a high school (15-23 years; 36% women). Confirmatory factor analysis didn’t reveal reasonably good support for factorial validity of the SSQ factor model. In addition, 3 out of 4 scales showed relatively low values of internal consistency. In the second study that was focused on empirical validity of the SSQ, sample consisted of 337 young people attending a high school (16-22 years; 26 % women). In com-parison to the SSQ manual, only few results showed support for empirical validity of the SSQ. Overall, results of this paper don’t support both factorial and empirical validity of the SSQ in the Czech context.

Klíčová slova: Student Styles Questionnaire, faktorová validita, empirická validita, vnitřní konzistence, styly učení, temperament, Myers-Briggs Type Indicator, SSQ, MBTI, Psychologické typy Student Styles Questionnaire, factorial validity, empirical validity, internal consistency, learning styles, Psychological Types

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Širůček, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 15. 2. 2019 20:22, 7. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz