Dalibor Tomko

Bakalářská práce

Modelovanie informačných systémov pomocou UML.

Information Systems Modeling using UML
Abstract:
TOMKO, Dalibor: Information systems modeling using UML. [Bachelor thesis], Bank Institute High School Prague, High School Foreigh Banská Bystrica, Department of Quantitative Methods and Computer Science, Tutor (Bachelor theses tutor): Doc. RNDr. Ľubomír Dedera, PhD, year of habilitation: 2012, extent of thesis: 50 Bachelor's thesis is focused on Information Systems modeling with UML. The first chapter …více
Abstract:
TOMKO, Dalibor: Modelovanie Informačných systémov pomocou UML. [Bakalárska práca], Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica, Katedra kvantitatívnych metód a informatiky . Vedúci práce : Doc. RNDr. Ľubomír Dedera, PhD. Rok obhajoby: 2012. Počet strán:50 Bakalárska práca je zameraná na modelovanie Informačných systémov pomocou modelovacieho jazyka UML. Prvá kapitola …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 8. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2012
  • Vedoucí: doc.RNDr. Ľubomír Dedera, PhD.
  • Oponent: doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Informační technologie