Bc. Tereza FRANCOVÁ

Diplomová práce

Využití Cochemské praxe v sociálně právní ochraně dětí

Use of Cochem practice in social and legal protection of children
Anotace:
Předložená diplomová práce se zabývá Cochemskou praxí v České republice. Teoretická část je zaměřena na představení základních pojmů, kterými jsou sociálně-právní ochrana dětí, sociální práce s rodinou a Cochemská praxe. Tyto kapitoly tak vytváří teoretické základy pro aplikační část. V aplikační části jsou prezentovány výsledky realizovaného výzkumu. Cílem předloženého výzkumu je zjistit, jaké významy …více
Abstract:
The following thesis deals with the Cochem practice in the Czech Republic. Its theoretical part is focused on establishing basic terms, which are social and legal protection of children, family social work and the Cochem practice. In doing so, these chapters represent the theoretical basis for the application part. In the application part, the conducted research results are presented. The goal of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2022
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Mgr. Soňa Kalenda, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FRANCOVÁ, Tereza. Využití Cochemské praxe v sociálně právní ochraně dětí. Ostrava, 2022. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií