Bc. Tereza FRANCOVÁ

Master's thesis

Využití Cochemské praxe v sociálně právní ochraně dětí

Use of Cochem practice in social and legal protection of children
Abstract:
Předložená diplomová práce se zabývá Cochemskou praxí v České republice. Teoretická část je zaměřena na představení základních pojmů, kterými jsou sociálně-právní ochrana dětí, sociální práce s rodinou a Cochemská praxe. Tyto kapitoly tak vytváří teoretické základy pro aplikační část. V aplikační části jsou prezentovány výsledky realizovaného výzkumu. Cílem předloženého výzkumu je zjistit, jaké významy …more
Abstract:
The following thesis deals with the Cochem practice in the Czech Republic. Its theoretical part is focused on establishing basic terms, which are social and legal protection of children, family social work and the Cochem practice. In doing so, these chapters represent the theoretical basis for the application part. In the application part, the conducted research results are presented. The goal of the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 4. 2022
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Mgr. Soňa Kalenda, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

FRANCOVÁ, Tereza. Využití Cochemské praxe v sociálně právní ochraně dětí. Ostrava, 2022. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií