BcA. Haochen Tian

Diplomová práce

Spotřební chování a životní způsob čínských spotřebitelů v současné době

Consumer Behavior and The Way of Life of Chinese Consumers in Modern Times
Anotace:
Práce se bude věnovat nejzásadnějším charakteristikám současného spotřebního chování a životních způsobů čínských spotřebitelů z hlediska ekonomického, sociologického a psychologického. V teoretické části jsou uvedeny analýzy základních pojmů – spotřební chování a způsob života. Jsou uvedeny základní charakteristiky čínského trhu, faktory ovlivňující spotřební chování a hlavní diferenciační faktory …více
Abstract:
The paper will deal with the most basic characteristics of the current consumption behavior and the ways of life of Chinese people in economic, sociological and psychological terms. In the theoretical part, the basic concepts – consumption behavior and way of life are presented. The main characteristics of the Chinese market, the factors influencing consumer behavior and the main differentiation factors …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2018
  • Vedoucí: prof. Ing. František Zich, DrSc.
  • Oponent: doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní