Theses 

Celoživotní vzdělávání – Vzdělávání současné střední generace – Bc. Jiří Kučera

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Jiří Kučera

Diplomová práce

Celoživotní vzdělávání – Vzdělávání současné střední generace

Education of the Contemporary Middle-aged Population

Anotace: Diplomová práce se zabývá celoživotním vzděláváním – konkrétně pak vzděláváním současné střední generace. Práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části se zabývá vymezením základních pojmů jako jsou celoživotní vzdělávání, další vzdělávání, dále vývojem celoživotního vzdělávání v Evropské unii a České republice, formami a etapami celoživotního vzdělávání a dalším vzděláváním dospělých a jejich motivací. Praktická část popisuje průběh a výsledky výzkumu, který byl proveden na vzorku střední generace za pomoci dotazníků. Cílem výzkumu bylo zjistit přístup střední generace k celoživotnímu vzdělávání a faktory podílející se na jejich motivaci k celoživotnímu vzdělávání

Abstract: The diploma theses deals with the lifelong learning – particularly with the education of the contemporary middle-aged generation. The thesis is divided into two parts. The theoretical part deals with the definitions of the basic terms such as the longlife learning, further education, with the development of the lifelong learning in the European Union as well as in the Czech Republic, with forms and stages of the lifelong learning, further education of the adults and their motivation. The practical part involves the course and the results of the research that was conducted on the sample of the middle-aged generation with the help of the questionnaires. The aim of the research was to determine the attitude of the middle-aged generation to the lifelong learning and the factors that contributes to their motivation for the lifelong learning.

Klíčová slova: vzdělání, celoživotní vzdělávání, další vzdělávání, vzdělávání dospělých, dospělý, education, lifelong learning, further education, the education of adults, adult

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2012
  • Vedoucí: PaedDr. Jan Šťáva, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 05:14, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz