Bc. Jiří Kučera

Diplomová práce

Celoživotní vzdělávání – Vzdělávání současné střední generace

Education of the Contemporary Middle-aged Population
Anotace:
Diplomová práce se zabývá celoživotním vzděláváním – konkrétně pak vzděláváním současné střední generace. Práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části se zabývá vymezením základních pojmů jako jsou celoživotní vzdělávání, další vzdělávání, dále vývojem celoživotního vzdělávání v Evropské unii a České republice, formami a etapami celoživotního vzdělávání a dalším vzděláváním dospělých a jejich …více
Abstract:
The diploma theses deals with the lifelong learning – particularly with the education of the contemporary middle-aged generation. The thesis is divided into two parts. The theoretical part deals with the definitions of the basic terms such as the longlife learning, further education, with the development of the lifelong learning in the European Union as well as in the Czech Republic, with forms and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2012
  • Vedoucí: PaedDr. Jan Šťáva, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta