Zuzana Buzášová

Bachelor's thesis

Využití fyzioterapeutických metod u léčby gastroezofageálního refluxu

The use of physiotherapeutic methods in the treatment of gastroesophageal reflux
Anotácia:
Cílem závěrečné bakalářské práce je shrnout recentní teoretické poznatky o problematice gastroesofageálního refluxu (GERD), vztazích mezi vnitřními orgány a pohybovým systémem a o možnostech využití fyzioterapeutických metod u léčby tohoto onemocnění. V praktické části bude zpracována kazuistika pacienta, jejíž součástí bude vstupní kineziologické vyšetření s určením funkčních poruch pohybového systému …viac
Abstract:
The main objective of the bachelor thesis is to summarize recent theoretical knowledge of gastroesophageal reflux disease (GERD), the relationships between internal organs and the musculoskeletal system and the possibilities of using physiotherapeutic methods in the treatment of this disease. The patient's case report will be processed in the practical part, which will also include an initial kinesiological …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 6. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 7. 2021
  • Vedúci: Mgr. Michaela Selecká
  • Oponent: Mgr. Petr Pospíšil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií