Bc. Dana Ševčíková

Bakalářská práce

The comparison of teacher’s usage of the mother tongue and English language in English lessons

The comparison of teacher’s usage of the mother tongue and English language in English lessons
Anotace:
Tématem bakalářské práce je porovnání dvou typů učitelů anglického jazyka - učitele, jehož mateřský jazyk je angličtina, a učitele, jehož mateřský jazyk je čeština. Práce je rozdělená do dvou částí. Teoretická část definuje základní pojmy použité v práci. Pojednává o přínosu obou typů učitelů pro jazykové vzdělávání a zároveň prezentuje a porovnává názory různých autorů na výhody a nevýhody vyplívající …více
Abstract:
The topic of the bachelor thesis is a comparison of two types of an English teacher – a native English speaker teacher and a non-native English speaker teacher. It is dealt with in two parts. The Theoretical part defines the most important terms dealt with in the thesis, discusses the contribution of both of the teachers to the language education and, finally, introduces and compares opinions of several …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Alena Dobrovolná, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ivana Hrozková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta