Bc. Dana Ševčíková

Bachelor's thesis

The comparison of teacher’s usage of the mother tongue and English language in English lessons

The comparison of teacher’s usage of the mother tongue and English language in English lessons
Abstract:
Tématem bakalářské práce je porovnání dvou typů učitelů anglického jazyka - učitele, jehož mateřský jazyk je angličtina, a učitele, jehož mateřský jazyk je čeština. Práce je rozdělená do dvou částí. Teoretická část definuje základní pojmy použité v práci. Pojednává o přínosu obou typů učitelů pro jazykové vzdělávání a zároveň prezentuje a porovnává názory různých autorů na výhody a nevýhody vyplívající …more
Abstract:
The topic of the bachelor thesis is a comparison of two types of an English teacher – a native English speaker teacher and a non-native English speaker teacher. It is dealt with in two parts. The Theoretical part defines the most important terms dealt with in the thesis, discusses the contribution of both of the teachers to the language education and, finally, introduces and compares opinions of several …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2015
  • Supervisor: PhDr. Alena Dobrovolná, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Ivana Hrozková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta