Veronika Kasanderová

Diplomová práce

„Koučovací program „Academy of Coaching Excellence" z pohľadu jeho účastníkov"

Koučovací program "Academy of Coaching Excellence" z pohledu jeho účastníků
Anotace:
Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou koučovania a vzdelávania koučov, nakoľko práve táto forma rozvoja a vedenia ľudí sa v súčasnosti stáva trendom. Koučovanie v Českej republike nie je nijakým spôsobom legislatívne upravené, čo spôsobuje, že koučom sa môže nazvať ktokoľvek. Z tohto dôvodu na českej scéne pôsobia tri profesijné asociácie združujúce profesionálnych koučov, ktorí svoje vzdelanie …více
Abstract:
The thesis deals with coaching and education of coaches as this form of developing and leading people is actually representing a new phenomenon. Coaching is not legislatively amended in Czech Republic what causes that anybody can call himself a coach. For this reason, three professional associations exist on Czech scene which associate professional coaches with required level of education acquired …více
Abstract:
Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou koučovania a vzdelávania koučov, nakoľko práve táto forma rozvoja a vedenia ľudí sa v súčasnosti stáva trendom. Koučovanie v Českej republike nie je nijakým spôsobom legislatívne upravené, čo spôsobuje, že koučom sa môže nazvať ktokoľvek. Z tohto dôvodu na českej scéne pôsobia tri profesijné asociácie združujúce profesionálnych koučov, ktorí svoje vzdelanie …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedoucí: Eva Jarošová
  • Oponent: Anna Crkalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/35982

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.