Bc. Richard Kravčík, DiS.

Diplomová práce

Automatizace podnikových procesů pomocí technologie RPA

Business process automation using RPA technology
Anotace:
Cílem diplomové práce je navrhnout implementaci automatizace vybraného podnikového procesu pomocí technologie robotické procesní automatizace (RPA). V teoretické části práce jsou popsány základní východiska řízení podnikových procesů, životní cyklus procesů a také RPA. V praktické části je realizována procesní analýza na ekonomickém úseku Slezské univerzity Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné …více
Abstract:
The aim of the thesis is to propose the implementation of automation of a selected business process using robotic process automation technology (RPA). The theoretical part of the thesis describes the basic starting point of business process management, the life cycle of processes as well as RPA. In the practical part, a process analysis is carried out at the economic section of the Silesian University …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2021
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/ynygs/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2021
  • Vedoucí: doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Dalibor Šimek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management