Adam Bláha

Diplomová práce

Výroba zvukové stopy 360° filmů a videí

Making sound for 360° films and videos

Anotace:
Tento text popisuje existující technologie a nástroje sloužící k výrobě, přenosu a reprodukci imerzivních zvukových stop sférických neinteraktivních lineárních audiovizuálních děl, určených především pro sledování skrze headset virtuální reality. Je kompilací základních znalostí o specifikách natáčení, postprodukce, masteringu, dramaturgie a reprodukce těchto zvukových stop. Věnuje zvýšenou pozornost …více
Abstract:
This text describes existing technologies and tools which can be used for creation, distribution and reproduction of immersive sound tracks of spherical non-interactive linear audiovisual pieces, that are mainly meant to be viewed through virtual reality headsets. It is a compilation of basic knowledge about distinctions of shooting, post-production, mastering, dramaturgy and reproduction of such sound …více
 

Klíčová slova

zvuková tvorba

Klíčová slova

zvuk (film)

Klíčová slova

virtuální realita

Klíčová slova

zvuková technologie

Klíčová slova

zvuková postprodukce

Klíčová slova

zvuková dramaturgie

Klíčová slova

audiotechnika
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 9. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 9. 2019
  • Vedoucí: Tomáš ORAMUS
  • Oponent: Petr NEUBAUER

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s:
In the license agreement the author has granted the following:

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 3. 2020 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Filmová a televizní fakulta. Knihovna