Bc. Eva HAVLÁTOVÁ

Diplomová práce

Informovanost vybraného vzorku respondentů o rizicích a prevenci infekce lidským papilomavirem u mužů a žen se zaměřením na preventivní programy pro mládež

Awareness of a selected sample of respondents of the risks and prevention of the infection with human papillomavirus in men and women with a focus on preventive programs for youth
Anotace:
Cílem této diplomové práce bylo zjistit míru informovanosti vybraného vzorku respondentů o rizicích a prevenci infekce lidským papilomavirem u mužů a žen se zaměřením na preventivní programy pro mládež. Teoretická část nejdříve vymezuje základní pojmový aparát, který je dále v práci používán. Dále rozebírá problematikou lidského papilomaviru z různých úhlů pohledu. Práce tím nahlíží na onemocnění v …více
Abstract:
The aim of this thesis was to investigace awareness of a selected sample of respondents of the risk and prevention of the infection with human papillomavirus in men and women with a focus on preventive programs for youth. In the theoretical part, the key concept of the diploma thesis is defined. Subsequently, the issue of human papillomavirus is introduced. The diploma thesis gives a preview of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2016
Zveřejnit od: 21. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Marcela Fojtíková Roubalová, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HAVLÁTOVÁ, Eva. Informovanost vybraného vzorku respondentů o rizicích a prevenci infekce lidským papilomavirem u mužů a žen se zaměřením na preventivní programy pro mládež. Olomouc, 2016. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 21. 4. 2016 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses dpduca dpduca/2
21. 4. 2016
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
21. 4. 2016
Marklová, E.
22. 4. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.