Lukáš STANĚK

Bakalářská práce

Návrh skladby sendvičového kompozitního materiálu pro dopravní a stavební aplikace

Design of Stacking Sequency of Sandwich Composite Material for Transport and Buildings Applications
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je navrhnout vhodnou sendvičovou konstrukci, která by se mohla uplatnit v dopravním a stavebním průmyslu. Součástí této práce jsou teoretická a praktická část. V teoretické části jsou definovány kompozitní materiály, matrice a výztuž. Dále se tato část zabývá sendvičovými kompozitními materiály, druhy sendvičových jader, atd. V poslední řadě jsou zde popsány výrobní technologie …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is design a suitable sandwich construction, which could be used in transport and building industry. The parts of this thesis are theoretical and practical part. In the theoretical part there are defined composite materials, matrix and reinforcement. Further this part deals with sandwich composite materials, kinds of sandwich cores etc. In the last row there are described …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2013
Zveřejnit od: 17. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Soňa Rusnáková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STANĚK, Lukáš. Návrh skladby sendvičového kompozitního materiálu pro dopravní a stavební aplikace. Zlín, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 17. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe