Bc. Lukáš Němec

Master's thesis

Tvorba webových aplikací s využitím HTML5 a CSS3 se zaměřením na přehrávání videa

Creation of the web applications using HTML5 and CSS3 focused on the video play
Anotácia:
Tato diplomová práce se zabývá možnostmi používání audio/video obsahu na webových stránkách. Dále se zabývá kompresí tohoto obsahu a jsou zde popsány používané formáty videa pro konkrétní technologie a jejich využití ve webových prohlížečích. Praktická část je zaměřena na porovnání formátů z teoretické části. Webová aplikace realizuje využití technologie WebRTC pro video-chat.
Abstract:
This thesis focuses on the possibilities of using audio/video content on the web pages. As well thesis follows up compression of this content and describes used video formats for concreet technologies and their usage at web browsers. Practical part is focused on comparation of formats from the theoretical part. Web application realizes usage of WebRTC technology for video-chat.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 8. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2015
  • Vedúci: Ing. Štěpán Karták

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Němec, Lukáš. Tvorba webových aplikací s využitím HTML5 a CSS3 se zaměřením na přehrávání videa. Pardubice, 2015. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

University of Pardubice

Faculty of Electrical Engineering and Informatics

Master programme / odbor:
Information Technology / Information Technology

Práce na příbuzné téma