Bc. Michal Holík

Bachelor's thesis

Porovnání efektivity provozu vybraných hotelů

Comparison of the efficiency in the selected hotels
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním efektivity provozu u vybraných hotelů. Cílem práce je porovnat základní klíčové ukazatele výkonnosti ve vybraných hotelech. Teoreticko-metodologická část se zaobírá uvedením do problematiky této bakalářské práce. Jejími stěžejními částmi je efektivnost podniku kvůli zmíněným vstupům a výstupům, cena a její tvorba, funkce a činnost revenue a yield managementu …more
Abstract:
This bachelor thesis concerns with the comparison of the efficiency in the selected hotels. The purpose of this work is to compare the key basic indicators of performance for these selected hotels. The Theoretical-methodological part introduces the problems of this bachelorʼs dissertation. Its main parts are the efficiency of the company due to the mentioned inputs and outputs, price and its creation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 11. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 1. 2020
  • Supervisor: Ing. Petr Studnička, PhD.
  • Reader: Ing. Darina Svobodová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze

Institute of Hospitality Management in Prague

Bachelor programme / field:
Gastronomy, Hotel Management and Tourism / Hospitality Management (Study in Czech)

Theses on a related topic