Bc. Tereza Špalková

Master's thesis

Využití alternativní a augmentativní komunikace v zařízeních sociálních služeb

Use of alternative and augmentative communication in social services
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na systémy alternativní a augmentativní komunikace, konkrétně pak na využívání těchto systémů u lidí s mentálním postižením. Teoretická část práce je rozdělena na tři kapitoly. První kapitola je zaměřena na pojem komunikace, komunikativní kompetence a narušenou komunikační schopnost. Kapitola druhá, se zabývá problematikou alternativní a augmentativní komunikace. Jsou zde …more
Abstract:
The thesis is focused on systems of alternative and augmentative communication, specifically on the use of these systems for people with mental disabilities. The theoretical part is divided into three chapters. The first chapter focuses on the concept of communication, communicative competence and communication disorder. Chapter Two, deals with alternative and augmentative communication. They are approximated …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 5. 2017
  • Supervisor: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.
  • Reader: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta