Ondřej Gardavský

Bachelor's thesis

Vývoj open source aplikace pro sledování osobních financí

Development of open-source personal finance tracking application
Abstract:
Tato práce se zabývá problematikou aplikací pro sledování osobních financí. Nejprve je provedena analýza existujících řešení ze světa mobilních aplikací dostupných na Google Play a App store, ale také open-source variant na platformě GitHub. V rámci analýzy je provedeno srovnání těchto aplikací. Provedená analýza slouží jako podklad pro stanovení požadavků na vlastní aplikaci. Tyto požadavky pokrývají …more
Abstract:
This thesis deals with the subject of applications for monitoring personal finances. First, an analysis of existing solutions from the world of mobile applications available on Google Play and App store, but also open-source variants on the GitHub platform is performed. The analysis compares these applications. The performed analysis then serves as a basis for defining the requirements for new application …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 11. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2021
  • Supervisor: Vojtěch Růžička
  • Reader: Filip Blahuš

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/83479

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / field:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika