Ondřej Gardavský

Bakalářská práce

Vývoj open source aplikace pro sledování osobních financí

Development of open-source personal finance tracking application
Anotace:
Tato práce se zabývá problematikou aplikací pro sledování osobních financí. Nejprve je provedena analýza existujících řešení ze světa mobilních aplikací dostupných na Google Play a App store, ale také open-source variant na platformě GitHub. V rámci analýzy je provedeno srovnání těchto aplikací. Provedená analýza slouží jako podklad pro stanovení požadavků na vlastní aplikaci. Tyto požadavky pokrývají …více
Abstract:
This thesis deals with the subject of applications for monitoring personal finances. First, an analysis of existing solutions from the world of mobile applications available on Google Play and App store, but also open-source variants on the GitHub platform is performed. The analysis compares these applications. The performed analysis then serves as a basis for defining the requirements for new application …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 11. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2021
  • Vedoucí: Vojtěch Růžička
  • Oponent: Filip Blahuš

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/83479

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika