Bc. Matej Hollý

Bakalářská práce

Zátěžové testy bank a jejich vliv na stabilitu bankovního sektoru

Stress tests of banks and their influence on the stability of the banking sector
Abstract:
The main goal of this thesis is to provide a basic introduction on the topic of bank stress tests and to assess their impact on the stability of the banking sector. This is done by analyzing them as a possible tool to be used by the relevant supervision and regulation authorities in their framework for assessing financial stability on the systemic level and also by considering their potential at creating …více
Abstract:
Hlavným cieľom tejto práce je základné predstavenie záťažových testov bánk a analýza ich vplyvu na stabilitu bankového sektoru. Sledované je jednak ich využitie ako nástroja relevantných orgánov regulácie a dohľadu v rámci analýzy finančnej stability na systémovej úrovni a zároveň ich potenciál pri tvorbe a distribúcií verejných informácií za účelom zníženia neistoty plynúcej z bankovej opacity behom …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Boris Šturc, CSc.
  • Oponent: Ing. Mgr. Juraj Hruška

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance