Thanh Tam Luu

Bachelor's thesis

Finanční analýza a finanční plán společnosti TRAVEL FREE, s.r.o.

Financial analysis and financial plan of TRAVEL FREE, s. r. o.
Abstract:
Podstatou této bakalářské práce je zpracování finanční analýzy společnosti TRAVEL FREE, s. r. o., jejíž hlavním předmětem činnosti je především zprostředkování obchodu a služeb. Cílem je zkoumání a hodnocení finančního zdraví zvoleného podniku na základě veřejně dostupných dat mezi lety 2012 a 2016. Práce je rozdělena do dvou částí. V první tzv. metodické polovině jsou vymezeny ukazatele a shrnuty …more
Abstract:
The goal of this bachelor's thesis is a thorough financial analysis of TRAVEL FREE, a private company whose main source of income is a chain of retail stores strategically located along the Czech Republic's borders with Germany and Austria. This thesis aims to assess the company's financial risk and performance based on publicly available information between the years 2012 - 2016. The thesis is divided …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 10. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2018
  • Supervisor: Hoang Long Pham
  • Reader: Taisia Nistorenco

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74613