Mgr. Michal Vačkář

Bachelor's thesis

Islámský radikalismus v Bosně a Hercegovině

Islamic Radicalism in Bosnia and Herzegovina
Anotácia:
Práce se zabývá vývojem islámského fundamentalismu, radikalismu a islamistického terorismu v Bosně a Hercegovině s akcentem na vývoj tohoto fenoménu po skončení občanské války v roce 1995. Je zaměřena na možné aktivity wahhábistů v BiH, jejich vlivu na alternaci umírněné formy bosensko-hercegovinského islámu a případné napojení těchto extrémistů na síť al-Kajda. Práce dále analyzuje činnost NGOs v …viac
Abstract:
The paper deals with the development of Islamic fundamentalism, radicalism and Islamistic terrorism in Bosnia and Herzegovina with particular emphasis on the development of the issue since the end of civil war in 1995. It focuses on alleged Wahhabis´s activities in Bosnia and Herzegovina and their influence on the alternation of Bosnian moderate form of Islam. The possibility of connection between …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2008
  • Vedúci: Mgr. Tomáš Šmíd, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Věra Stojarová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií