Mgr. Eva KRMÁŠKOVÁ

Bakalářská práce

Sluchově postižení a jejich obraz v médiích

Hearing impaired and their medial image
Anotace:
Bakalářská práce s názvem Sluchově postižení a jejich obraz v médiích se zaměřuje na vyhledání frekventovaných témat, které se týkají sluchově postižených osob a které může běžný divák shlédnout ve vysílání České televize. S využitím analýzy dokumentu vytyčuje a charakterizuje jednotlivá témata vysílána v letech 2005-2009. Snaží se nastínit informace, které nabízejí pořady věnované komunitě sluchově …více
Abstract:
This thesis entitled Hearing impaired and their image in media is focused on finding frequent topics that relate to hearing impaired persons and a regular televiewer can normally watch in Czech TV. Using analysis of the document outlines and describes the various themes aired in 2005-2009. It seeks to outline the information that offer programs devoted to the community hearing impaired general public …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2010
Zveřejnit od: 8. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 5. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Igor Hampl, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRMÁŠKOVÁ, Eva. Sluchově postižení a jejich obraz v médiích. Ostrava, 2010. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 8.4.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 8. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta