Lukáš VOHRADSKÝ

Bakalářská práce

Typizace georeliéfu Debrnické hornatiny (Šumava) pro cestovní ruch

Evaluation of georelief of the Debrnicka Hornatina Highland (Šumava Mts.) for tourism
Anotace:
Předmětem této studie je nalezení použitelné metodiky aplikovatelné v prostředí geografických informačních systémů (GIS) k zhodnocení georeliéfu pro cestovní ruch. Při řešení této problematiky je vycházeno z autorů, kteří se hodnocením georeliéfu již zabývali. Hodnocení georeliéfu bylo založeno na morfometrických charakteristikách (sklon svahu, hypsometrické poměry a morfometrický typ krajiny), dostupnosti …více
Abstract:
The objective of this study is to develop a methodology within the field of Geographic Information Systems (GIS) which will be used for evaluation of georelief from tourism point of view.. The thesis is based on the works, which already dealt with surface relief. The analysis is based on morphometric (slope, hypsometry and morphometric type of landscape), accessibility, visibility and types of basic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2011
Identifikátor: 33370

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Mgr. Pavel Mentlík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VOHRADSKÝ, Lukáš. Typizace georeliéfu Debrnické hornatiny (Šumava) pro cestovní ruch. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 18. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Přírodovědná studia / Geografie se zaměřením na vzdělávání