Bc. Filip Šimek

Diplomová práce

St. Magnus Cathedral in Kirkwall: Pilgrimage church on the outskirts of medieval Europe?

St. Magnus Cathedral in Kirkwall: Pilgrimage church on the outskirts of medieval Europe?
Anotace:
Táto diplomová práca sa zaoberá stredovekou katedrálou v meste Kirkwall na Orknejách a jej spojitosťou s fenoménom stredovekého pútnictva. Prostredníctvom analýzy jej histórie, architektúry a súdobých literárnych prameňov sa táto práca pokúša odpovedať na otázku, či a do akej miery mohla byť katedrála dôležitým pútnickým miestom. Dôkazy o existencii vyhľadávanej svätyne, pútnickej infraštruktúry a …více
Abstract:
This master’s thesis examines the medieval Cathedral in Kirkwall, Orkney Islands, and its connection to the phenomenon of medieval pilgrimage. Through the analysis of its history, architecture and coeval literary sources, this thesis attempts to answer whether and to what extent the Cathedral could have been an important pilgrimage destination. Evidence for the existence of a famous shrine, pilgrimage …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2023
  • Vedoucí: prof. Ivan Foletti, MA
  • Oponent: prof. Jakub Morawiec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Visual Cultures and Art History / Visual Cultures and Art History

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.