Bc. Jan Olšan

Bakalářská práce

Návrhy na zlepšení systému odměňování zaměstnanců v konkrétním podniku

Proposals to improve the system of remuneration of employees in a particular company
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na zlepšení stávajícího systému odměňování pracovníků ve vybraném podniku. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy týkající se odměňování a motivace. V praktické části je analyzován stávající systém odměňování společnosti a pomocí dotazníkového šetření mezi zaměstnanci jsou zjištěny jeho nedostatky. Na základě výsledků jsou navrhnuty opatření ke zlepšení systému …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on improving the existing system of remuneration of employees in a chosen company. The theoretical part defines basic terms relating to remuneration and motivation. In the practical part the current system of remuneration of the company is analysed and through a questionnaire survey among employees its shortcomings are identified. Based on the results of the survey proposals …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Antonín Schneider
  • Oponent: PaedDr. Richard Halfar

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting

Akademie Sting

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Organizace a řízení malých a středních firem