Bc. Roman Porč, DiS.

Master's thesis

Smysl v práci pracovníka terénní sociální práce s uživateli nealkoholových drog

The meaning in the work of workers of the field social work with non alcoholic drug users
Abstract:
Magisterská diplomová práce „Smysl v práci pracovníka terénní sociální práce s uživateli nealkoholových drog“ je zaměřena na to, jak tito pracovníci prožívají smysl výkonu terénní sociální práce s uživateli nealkoholových drog. Cílem práce je tedy odpovědět na hlavní výzkumnou otázku: „Jak pracovníci terénní sociální práce pojednávají o prožívání smyslu výkonu terénní sociální práce s uživateli nealkoholových …more
Abstract:
Thesis „The Meaning in the Work of Workers of the Field Social Work with Non Alcoholic Drug Users“ is focused on how these workers experience meaning of the field social work with non-alcoholic drugs users. The aim of this thesis is to answer the main research question: "How workers of field social work deal with the experience of the meaning of the field social work with non-alcoholic drugs users …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 12. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 1. 2014
  • Supervisor: Dipl.-Theol. Univ. Stanislava Ševčíková, Ph.D.
  • Reader: prof. PhDr. Libor Musil, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií