Bc. Helena KRAJČOVÁ, DiS.

Diplomová práce

Obchodní taktika a strategie firmy AM INTERIÉR, a.s. ve vztahu k zajištění a vymáhání závazků

Business tactic and strategy AM INTERIÉR, Inc. concerning provision and recovery of debts
Anotace:
Ve své diplomové práci se zabývám problematikou obchodní taktiky a strategie společnosti AM INTERIÉR, a.s. ve vztahu zajištění a vymáhání závazků. Hlavní zřetel je kladen na metodiku řízení a její informační podporu a zdůrazňuje především preventivní prvky. Úspěšnost bezproblémového inkasa pohledávky má počátek již při vzniku obchodního vztahu. Právě to je okamžik, kdy na základě potřebného množství …více
Abstract:
In my master thesis deal with problems business tactic and strategy AM INTERIÉR, Inc. in relation to provision and recovery of debts. Main view is place emphasis on methodics of control and their information support and stress especially preventitave elements. Fruitfulness of payment of debts has beginning already at beginning business relation. This is a moment when on the basis of useful high - quality …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2006
Identifikátor: 3872

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2006
  • Vedoucí: JUDr. Libor Šnédar, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRAJČOVÁ, Helena. Obchodní taktika a strategie firmy AM INTERIÉR, a.s. ve vztahu k zajištění a vymáhání závazků. Zlín, 2006. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 11. 05. 2008

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management a marketing