Bc. Roman Bařina

Bakalářská práce

Analýza vybraných čínských vinařství zaměřených na produkci z vinné révy

An Analysis of Selected Chinese Wine-producers Specialized in the Production from Grapes
Anotace:
Cílem této diplomové práce je co nejpřesněji zmapovat produkci vybraných vinařství v Čínské lidové republice, zaměřených na výrobu z plodů keřů révy vinné. Mezi Českou republikou a Čínou již několik let probíhá obousměrný obchod s vínem. Přesto se dosud v češtině nevyskytuje žádná rozsáhlejší studie o produkci vína v Číně a to ani v obecné rovině. Od 80. let 20. století s otevřením se Číny světu můžeme …více
Abstract:
The purpose of this bachelor thesis is to describe the production of chosen companies producing wine from grape vine that are established in the People's Republic of China. Nowadays wine trade between the Czech Republic and the PRC is on the increase. Regardless this fact no comprehensive study focused on wine production in PRC has been written even on an informational level. Since the 1980's with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Lucie Olivová, MA
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Dušan Vávra, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Kulturní studia Číny