Mgr. Radka Římanová

Bakalářská práce

Marc Levy: Où es-tu? (traduction et analyse stylistique)

Marc Levy: Where are you? (Translation and Stylistic Analysis)
Abstract:
This work consists of two parts. The first one deals with the translation (from french to czech) of one part of the novel Où es-tu? (Where are you?) by Marc Levy. The second one represents the stylistic analysis of this translation.
Abstract:
Tato práce se skládá ze dvou částí. První část se zabývá překladem (z francouzštiny do češtiny) úryvku z románu Où es-tu? (Kde jsi?) od Marca Levyho. Druhou část tvoří stylistická analýza překládaného textu.
 
 
Jazyk práce: francouzština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 6. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2007
  • Vedoucí: Mgr. Bohdana Librová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta