Ing. Gunel Gahramanova

Diplomová práce

Qualitative research in selected social groups

Qualitative research in selected social groups
Anotace:
Diplomová práce se zabývá identifikací publika/spotřebitelů a fanoušků cosplay. Kosplay je považován za subkulturu, projevující se hlavně v komunitách. Tato subkultura je dostatečně mladá, není dobře popsaná a skrývá potenciál komerčního zisku. Práce se zabývá především využitím volného marketingu. Teoretická část popisuje původ a specifika cosplay mezi jinými subkulturami; praktická část je kvalitativní …více
Abstract:
The diploma thesis is about identifying audiences/consumers and cosplay fans. Cosplay is considered a subculture, manifested mainly in communities. This Subculture is young enough, not well described, and hides the potential for commercial profit. The thesis mainly covers the use of free marketing. The theoretical part describes the origin and specification of cosplay between other subcultures; the …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 8. 2020
  • Vedoucí: doc. Giuseppe Maiello, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Ladislava Knihová, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní