BcA. Anna Chrtková

Bachelor's thesis

Interface jako environment: případová studie multimediálního eventu Y:Possible Futures

Interface as The Environment: Multimedia Event Y: Possible Futures, Case Study
Abstract:
Tato bakalářská práce ohledává možnosti konstrukce (umělecké) situace na základě případové studie jednorázového, čtyři hodiny trvajícího multimediálního eventu Y: Possible Futures ve kterém se setkává výtvarné umění s divadelním prostorem. Kurátorská koncepce pracovala s multidisciplinárním přístupem, díky němuž se prostřednictvím kombinovaných instalací střetávala audiovizuální média s živou akcí …more
Abstract:
This bachelor thesis searches for the possible ways of constructing the (artistic) situation on the basis of the case study of Y: Possible Futures pop-up multimedia event. In the frame of the curational concept, the multimedia installations were connected with live performance. Considering the spatial dramaturgy, the thesis uses the term "environment", which connects with the problem of "interface …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 8. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 9. 2020
  • Supervisor: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.
  • Reader: doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
General Theory and History of Arts and Culture / Theory of Interactive Media

Theses on a related topic