Theses 

Dějiny diplomatických vztahů Československa a Srbska – Mgr. Zdeněk NAVRÁTIL

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Zdeněk NAVRÁTIL

Diplomová práce

Dějiny diplomatických vztahů Československa a Srbska

History of diplomatic relationships between Czechoslovakia and Serbian

Anotace: Dějiny spolupráce mezi Českou republikou a Srbskem jsou velmi dlouhé. Ve své práci jsem vyzdvihnul nejdůležitější momenty v dějinách Čechů i Srbů a na pozadí těchto historických událostí jsem se pokusil o co nejúplnější postihnutí všech vzájemných smluv a dohod mezi Československem a nástupnickou Českou republikou a Jugoslávií a nástupnickou Republikou Srbsko. Rakousko-uherská říše rozpadla roku 1918 a Československo i Jugoslávie spolu aktivně v poválečném období spolupracovaly jak v oblasti obchodní tak vojenské. Důležitý byl zejména zájem Jugoslávie o český průmysl. V průběhu druhé světové války byly kontakty přerušeny a po válce se v celé východní a části jižní Evropy ujaly moci komunistické vlády. Vztahy s Jugoslávií však bezprostředně po válce zůstaly chladné. K jistému oživení dochází až v padesátých letech, od kterých se datuje značná část našich mezinárodních smluv. Česká republika vznikla v roce 1993, Srbsko vzniklo o šest let později, v roce 1999 po rozpadu Jugoslávie. Srbsko i Česká republika spolu nadále i přes jisté rozpory spolupracují. K diplomatickým sporům mezi ČR a Srbskem pak dochází zejména v problematice Kosova, zejména v otázce jeho samostatnosti, která ač vyhlášena, není respektována všemi státy. Mezi Českou republikou a Srbskem byla ve dvacátém a na počátku jednadvacátého století uzavřena řada dohod a smluv, jejichž výčet a účel na pozadí historických událostí je jedním z témat této práce. Na základě těchto skutečností můžeme konstatovat, že vztahy mezi Českou republikou a Srbskem mají dlouho tradici.

Abstract: The history of the cooperation of the Czech Republic and Serbia is quite long. I have described the most important moments in the history of both Czech and Serbian nation. The Austrian-Hungarian Empire felt apart in 1918. Czechoslovakia and Yugoslavia cooperated lively after The First World War both in commerce and also military areas. Yugoslavia was mainly interested in Czech industry. Contacts were broken during The Second World War. After The Second World War, the communist regime gained control over Eastern Europe and part of Southern Europe. The relationship between Czechoslovakia and Yugoslavia was rather cold at that time. The situation got better in the fifties, when most of our international contracts were signed. The Czech Republic was originated in 1993. The Yugoslavia felt apart in 1999 and Serbia was originated then. Even after that Czech republic and Serbia cooperated, despite minor problems. Main controversy was problem of Kosovo which is a part of Serbia but its inhabitants want to gain independence. It was proclaimed independent republic but there are some states which do not respect the independence of Kosovo. Many contracts were signed between Czech Republic and Serbia during the twentieth century and even at the beginning of the twenty-first century. The relationship between the two states has a long tradition.

Klíčová slova: Československá republika, Československá socialistická republika, Česká republika, Království Srbů, Chorvatů a Slovinců, Království Jugoslávie, Socialistická federativní republika Jugoslávie, Svazová republika Jugoslávie, Srbská republika, zahraniční politika, diplomatické vztahy, Smlouva, Dohoda, Pakt, Hospodářství, Spolupráce, vojenská spolupráce, Malá Dohoda, Exil, Dějiny, KFOR

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2014
  • Zveřejnit od: 28. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 4. 2014
  • Vedoucí: JUDr. Mgr. Ondřej Horák, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.3.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 3. 2014 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Právnická fakulta

Jak správně citovat práci

NAVRÁTIL, Zdeněk. Dějiny diplomatických vztahů Československa a Srbska. Olomouc, 2014. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Právnická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2019 00:58, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz