Bc. Ladislav GRIGAR

Diplomová práce

Elektroakustická hudba na všeobecně vzdělávacích školách

Electroacoustic music in the school, subtitle - (in general primary educational schools)
Anotace:
Diplomová práce popisuje možnosti, jak pracovat s elektroakustickou hudbou v hodinách hudební výchovy na druhém stupni základní školy. Jejím cílem je předložit návrhy vhodných didaktických postupů, na základě kterých se žáci poutavou formou seznámí s touto hudbou a jejím poslechem. V práci jsou uvedeny konkrétní příklady aktivit doprovázených hudebními ukázkami. Dále se předložený text zabývá zkoumáním …více
Abstract:
Diploma thesis deals with electroacoustic music on the pedagogical background. The work is divided into three major parts. The first one deals with theoretical background, second one describes the integration of information technology into the music lesson and the third one describes interdisciplinary connections between electroacoustic music and other fields. The work offers the list of didactic activities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. MgA. Jiří Bezděk, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GRIGAR, Ladislav. Elektroakustická hudba na všeobecně vzdělávacích školách. Plzeň, 2016. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / AJ-HV