Theses 

Využívání public relations v marketingové komunikaci firmy – Bc. Andrea Straková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Andrea Straková

Bakalářská práce

Využívání public relations v marketingové komunikaci firmy

The use of public relations as a part of marketing communication of specific company

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá tématem public relations, přibližuje pojem, zásady a vysvětluje základní teoretická východiska. Krátce přibližuje dějiny, popisuje firemní identitu a upevnění public relations v marketingové komunikaci firmy. V praktické části se bakalářská práce věnuje popisu neziskových organizací a konkrétní společnosti - a to dětskému fondu Unicef. Je zde rozebrán popis organizace, její struktura, zájmy, prostředky financování a nakládání s dary a detailně je věnován především popis způsobům, které organizace využívá u public relations. Cílem bakalářské práce je posouzení účinnosti PR u vybrané organizace, které je zhodnoceno v závěru práce.

Abstract: The bachelor’s thesis focuses on the topic of public relations, brings up the concept, principles and explains the basic theoretical backgrounds. Shortly informs about history, describes corporate identity and public relations as a part of marketing communication in a company. The practical part of this thesis deals with describing non-profit organizations and a concrete company – United Nations Children's Fund. The thesis elaboratelly describes the organization, the structure, interests, funding and donations managing and detaily describes ways in which this organization uses public relations. The aim of this thesis is to assess the effectiveness of PR, which is evaluated in the bachelor thesis‘ conclusion.

Klíčová slova: Public relations, komunikace, corporate, neziskové společnosti, communication, non-profit organizations

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Pavel Klička
  • Oponent: Mgr. Miloslava Kykalová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 3. 2019 09:16, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz