Bc. Jitka Plachá

Diplomová práce

Romové a sociální služby v Pardubicích

Vztah klientů, sociálních pracovníků a byrokracie z pohledu moci

Roma and Social Services in Pardubice
Anotace:
Diplomová práce se zabývá vztahem klientů a pracovníků sociální služby v neziskové organizaci a také vztahem těchto pracovníků s byrokracií. Autorka práce nahlíží na tyto vztahy po-mocí konceptu moci Michela Foucaulta. Práce vychází z terénního výzkumu, který byl prováděn etnografickou metodou zúčastněného pozorování v sociální službě neziskové organizace a neformálních rozhovorů s klienty a zaměstnanci …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the relations of clients and social workers of the social service in the non-profit organisation. The work also shows the relationship between these workers and the bureaucracy. The author focuses on these relationships through power from Michel Foucault ´s point of view. The thesis is based on the field research using the ethnography method of the participant observation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 8. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Lada Viková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Plachá, Jitka. Romové a sociální služby v Pardubicích. Pardubice, 2016. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická