Bc. Jana Šidlíková

Diplomová práce

Kompetence k učení a jejich rozvoj

Learning competencies and their development
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na téma Kompetence k učení a jejich rozvoj a na faktory, které mohou tento rozvoj ovlivňovat. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a empirickou část. V teoretické části věnuji pozornost klíčovým kompetencím, konkrétně pak kompetenci k učení, a to jak v rovině teoretické, tak i v rovině praktické. Výzkumná část pak popisuje výzkumné šetření, jehož hlavním cílem je …více
Abstract:
The diploma thesis focuses on the topic Learning skills and their development and on the factors, which may affect this development. The thesis is divided into two parts, a theoretical and an empirical part. In the theoretical part, I pay attention to key competences, more precisely to learning skills including both theoretical and practical perspective. The empirical part describes conducted research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petra Vystrčilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta