Miroslav Králik

Bachelor's thesis

Správa úložísk nástroja Maven

Správa úložišť nástroje Maven
Anotácia:
Touto bakalářskou prací chci poukázat na velmi používaný nástroj v souvislosti se sestavováním projektů v Javě v komerčním nebo nekomerčním prostředí. První část je zaměřena na nástroj Maven, který je používán pro desktopové nebo webové projekty. Mým hlavním cílem je představit jeho účel, princip fungování a roli, kterou představuje při celém životním cyklu sestavování daného projektu. K tomu patří …viac
Abstract:
In this thesis I would like to describe a tool used for build and categorize projects in Java language for commercial or non-commercial use. The first part is concerned with the tool called Maven that is used either for desktop projects or web projects. The aim is to present the purpose, operation principle and the role which represents the whole life cycle of the project compilation. This includes …viac
Abstract:
Touto bakalárskou prácou chcem poukázať na veľmi používaný nástroj v súvislosti so zostavovaním projektov v Jave v komerčnom alebo nekomerčnom prostredí. Prvá časť je zameraná na nástroj Maven, ktorý je používaný pre desktopové alebo webové projekty. Mojím hlavným cieľom je predstaviť jeho účel, princíp fungovania a rolu ktorú predstavuje pri celom životnom cykle zostavovaní daného projektu. K tomu …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 1. 2011
  • Vedúci: Luboš Pavlíček
  • Oponent: Rudolf Pecinovský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/24185